Samodzielna wymiana płynu chłodniczego.

Co ile wymieniać?
Producenci: część producentów aut zaleca wymianę płynu chłodniczego co 2-4 lata, inni nie wspominają o tym w instrukcji obsługi w ogóle. Praktyka: zdaniem mechaników wymiana płynu chłodniczego powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co 5 lat. Bez przyrządów możemy wykryć tylko zbyt niski poziom płynu. Zwykle jego ilość sprawdzamy między znakami minimum a maksimum na zbiorniczku wyrównawczym (zimny silnik). Możemy też kupić przyrząd, który pozwoli ocenić temperaturę zamarzania płynu. Zbyt wysoka oznacza konieczność wymiany płynu.

 Znalezione obrazy dla zapytania wymiana płynu chłodniczego

Co lepiej stosować - gotowy płyn chłodniczy czy koncentrat?
Wymieniając płyn możemy skorzystać z dwóch wariantów: gotowego płynu i koncentratu, pod warunkiem, że wcześniej rozcieńczymy go wodą destylowaną. Zdecydowanie lepszym w zastosowaniu jest gotowy płyn chłodniczy. Fabrycznie przygotowana mieszanina posiada właściwą zawartość glikolu, odpowiednio dobrany zestaw dodatków i jednorodność składu (czyli jej po prostu dobrze wymieszana). Warunków, o których mowa wyżej, nie spełnia uzupełnianie koncentratem. Niejednorodność przygotowanej mieszaniny może spowodować powstanie „korków wodnych”, czyli miejsc w układzie chłodzenia w których koncentrat nie wymieszał się z wodą. Wystarczy ujemna temperatura i kłopot gotowy. Istotna jest także sama natura koncentratu. Koncentrat krystalizuje w temperaturze -18°C i dopiero dodanie wody (50%) powoduje jej obniżenie do -35°C. Wniosek jest jeden - zbyt duża zawartość glikolu w płynie chłodniczym i temperatura zamarzania zamiast spadać - rośnie.


Zlewanie cieczy chłodzącej:

!! Uwaga - Każdy kierowca , a w szczególności świadczący usługi transportowe Wrocław musi wiedzieć iż podczas zlewania ciecz chłodząca nie powinna wylewać się na pasek zębaty, ponieważ go uszkadza, co może spowodować poważną awarię silnika. W razie potrzeby należy pasek osłonić !!

• Odkręcić pokrywę zbiornika wyrównawczego.
Uwaga. Pokrywę należy zdejmować dopiero wtedy, gdy chłodnica wystygnie i można ją dotknąć ręką. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo oparzenia gorącą cieczą chłodzącą. Nałożyć dla bezpieczeństwa szmatę na pokrywę.
• Unieść i podeprzeć samochód. Odkręcić i zdjąć dolną osłonę chłodnicy.
• Ustawić czyste naczynie pod chłodnicą.
• Otworzyć całkowicie zawór ogrzewania. W tym celu ustawić regulator temperatury na końcu czerwonego zakresu.
• Odkręcić korek spustowy u dołu chłodnicy i zlać ciecz chłodzącą. Korek spustowy można odkręcić za pomocą monety.
• Dokręcić lekko korek spustowy przy chłodnicy.


Napełnianie układu chłodzenia:

• Wlać ciecz chłodzącą przez zbiornik wyrównawczy, aż do znaku „Max".
• Uruchomić silnik i nagrzewać go przez około 10 minut, aż osiągnie normalną temperaturę pracy. Zwiększyć kilka razy prędkość obrotową silnika powyżej 2500 obr/min. Podczas nagrzewania silnika obserwować poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym i dolewać cieczy w razie potrzeby.
• Zamknąć pokrywę zbiornika wyrównawczego.
• Po wystygnięciu silnika sprawdzić poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym. Uzupełnić ciecz chłodzącą do znaku „Max" w razie potrzeby.
• Zamontować i przykręcić osłonę chłodnicy.
• Sprawdzić wzrokowo szczelność układu chłodzenia, w szczególności miejsc podłączenia przewodów, korka spustowego i pompy cieczy chłodzącej.

Komentarze