Współczesny człowiek - do czego dążymy ?

Współczesny człowiek który wykonuje na przykład takie usługi jak lekarz, polityk czy świadczy transport bagażowy wrocław żyje w czasach powszechnej konsumpcji, narastającej globalizacji, chęci władzy, sukcesu i kariery. Większość społeczeństwa dużo pracuje, studiuje i ciągle podnosi swoje kwalifikacje. Ludzie żyją w ciągłym pośpiechu i często poświęcają większość swojego czasu karierze zawodowej. Zdarza się też, że z przyczyn finansowych opuszczają swój ojczysty kraj, aby pracować za granicą.

Jednak współczesne ideały człowieka sukcesu nie powinny przysłaniać wartości, które moim zdaniem są ponadczasowe i priorytetowe. Są to: rodzina, przyjaźń, sprawiedliwość, wiara w dobro i patriotyzm. Człowiek będąc pochłonięty pogonią za sukcesem może o nich zapomnieć i zaniedbać je. Rodzina i przyjaźń to wartości, które istniały zawsze, istnieją obecnie i mam nadzieję, że przetrwają na zawsze. Więź z drugim człowiekiem to podstawowa potrzeba ludzi. Wymaga ona jednak poświęcenia, czasu, lojalności i zaangażowania. Zaniedbując ją skazujemy się na samotność i izolację.

Bezwzględna rywalizacja i niesprawiedliwe rozgrywki w walce o sukces i pieniądze prowadzą do tzw. „wyścigu szczurów”. Ludzie bezwzględnie dążą do celu, zapominając o wrażliwości na cudzy los. Nie powinno się osiągać sukcesu kosztem wyzbywania się ludzkich uczuć i depcząc po ideałach. Dobrem i sprawiedliwością także można wiele zdziałać i być z siebie równie dumnym. Pieniądze powinny być środkiem do szczęścia, a nie celem samym w sobie.
Staromodnie brzmieć może stwierdzenie, że powinniśmy także pielęgnować nasz patriotyzm. To, że moje pokolenie nie żyje w czasie politycznego ucisku czy wojny, nie sprawia, że nie możemy być patriotami. Dziś nie musimy ginąć na barykadach, aby udowodnić że kochamy swój kraj. Możemy to udowadniać swoim życiem. Współczesny patriota to człowiek, który pracuje na rzecz swojej ojczyzny i siebie samego, płaci podatki, dba o środowisko naturalne, nie łamie prawa i chodzi na wybory. Postępując w ten sposób szanujemy pamięć naszych przodków, którzy niejednokrotnie ginęli, aby kolejne pokolenia mogły w tym kraju żyć i mówić w ojczystym języku. Będąc odpowiedzialnym i uczciwym człowiekiem i obywatelem nie marnujemy ich poświęcenia.

Kliniki psychiatryczne i poradnie psychologiczne pełne są ludzi, którzy osiągnęli w życiu sukces, sławę i pieniądze, ale zgubili po drodze wartości, które dałyby im prawdziwe szczęście.

Komentarze