Od 1 lipca 2015 koniec opłaty recyklingowej.

Sejm przegłosował nowelizację przepisów dotyczących recyklingu samochodów. Najważniejsze zmiany to brak opłaty recyklingowej i darmowe złomowanie.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło opłatę recyklingową w 2005 r. w związku z nasilonym importem samochodów z zachodu. Pieniądze przekazywane na konto resortu miały pozwolić na stworzenie systemu przetwarzania pojazdów wycofanych z użytku. Jednak od początku wprowadzone w Polsce przepisy budziły kontrowersje. Krajowe ustawodawstwo powstało w związku z unijną dyrektywą, mającą zapewnić odciążenie środowiska naturalnego. Opłaty na poczet przyszłego złomowania wymaga się jednak u nas także od indywidualnych osób importujących pojazdy, podczas gdy dyrektywa stwierdza, że tylko producenci samochodów oraz profesjonalni importerzy powinni ponosić takie koszty. Emocje budziła również sama kwota. Komisja Europejska jest zdania, że opłata na fundusz środowiskowy w wysokości 500 zł została ustalona przy urzędniczym biurku i nie jest ona związana z realnym kosztem złomowania samochodu.

 

 Z tym jednak koniec. W połowie roku 2015 wejdą w życie nowe przepisy, które zdejmą z importerów indywidualnych i właścicieli komisów obowiązek uiszczenia opłaty recyklingowej. Nie oznacza to jednak, że kwestia pozbywania się zużytych pojazdów zostaną pozostawiona sama sobie. Sieć zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji będą musieli zapewnić dealerzy samochodowi. W myśl nowych regulacji mają ją tworzyć stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów. Zgodnie z przepisami, które mają obowiązywać od 1 lipca 2015 r., przedsiębiorcy wprowadzający na rynek ponad 1000 przede wszystkim nowych pojazdów rocznie będą musieli zapewnić funkcjonowanie co najmniej 48 stacji lub punktów. Z kolei wprowadzający na polski rynek nie więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą musieli zapewnić sieć składającą się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach.

Są to ważne informacje dla osób , które chcą się pozbyć starego auta oraz dla  tych których sprowadzają używane z innego kraju. Nie będzie nas interesować zamówienie firmy transportowej do przewozu auta. Wszystkim zajmie się odpowiedni punkt. Nowe przepisy wprowadzają generalną zasadę, że prowadzący stacje demontażu - przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji zarejestrowanego w kraju Unii Europejskiej lub EOG - nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. Regulacja ma również ograniczyć szarą strefę związaną ze złomowaniem pojazdów. Jeśli właścicielowi punktu recyklingowego udowodni się wydanie zaświadczenia o demontażu bez rzeczywistego przyjęcia auta, będzie następowało cofnięcie przedsiębiorcy decyzji lub pozwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami.

Komentarze