Jak przewieźć pianino ?

Rama żeliwna wraz ze szkieletem drewnianym stanowi główną konstrukcję instrumentu utrzymującą wszystkie napięcia wynikające z naciągu strun. Szkielet ten stanowi główny ciężar instrumentu. Z uwagi na ogólną dużą masę pianin do 250kg i fortepianów do 800kg wskazane jest aby jakikolwiek dalszy transport, przenoszenie lub wnoszenie instrumentów na piętra budynku, wykonywane były przez wyspecjalizowanych fachowców z branży transportowej. Taką czynność wykonuje się zazwyczaj w kilka osób przy użyciu specjalnie do tego przystosowanych pasów. Mniejsze drobne przesunięcia, które nie wymagają podnoszenia instrumentu można dokonywać samodzielnie, delikatnie przesuwając instrument na zamontowanych w większości instrumentów kółkach.

 http://www.alternatywy4.net/img/dg/9/fortepian.jpg

Po przetransportowaniu fortepianu lub pianina, nawet przy przestrzeganiu wszystkich zasad przewozu dokładność nastrojenia i regulacji mechanizmu zostaje naruszona. Po ustawieniu instrumentu i dokładnym wypoziomowaniu, po upływie min. 7 dni należy go koniecznie nastroić, a także sprawdzić i jeśli trzeba - wyregulować mechanikę.

Ze względu na łączne napięcie wszystkich strun w pianinie i fortepianie (do 19000 kg), naprężenie płyty rezonansowej, rozsychanie się podzespołów, tarcia łożysk mechaniki, klawiatury itp. instrument należy systematycznie stroić oraz dokonywać przeglądu mechaniki, klawiatury i głównych podzespołów - nie mniej niż raz w roku, bez względu na to, czy był używany w tym czasie, czy też nie.

Komentarze